vård och rättvisa

Fybernots är en stolt medlem i CARE & FAIR,

ett europeiskt initiativ för mattahandel. CARE & FAIR - Carpet Trade Against Child Labour - grundades i september 1994 av socialt engagerade mattehandlare och syftar till att möjliggöra regelbunden skolning för barn av mattknutare, ge kvinnor möjlighet att lära sig läsa och skriva samt tillhandahålla gratis vård för hela familj.

utbildning-hälsa
vård-och-rättvis-infografik
STUDENTER
HÄLSOVÅRDSPROJEKT
Kunskap är viktigt, men hälsa är viktigt.
Alla barn på C & F-skolor undersöks regelbundet var fjärde vecka.
Dr. Gupta, en läkare anställd speciellt för att arbeta i våra skolor, har arbetat för C & F sedan 2000.
PAKISTAN
VERN SKOLPROJEKT
Byn Vern / Sheikhupura ligger i hjärtat av en mattvävregion, ungefär 50 km nordost från storstaden Lahore. 1997 var det här C & F finansierade byggandet av en stor grundskola med ett bibliotek och ett litet medicinskt centrum
vård och rättvisa
vård-och-rättvis-student

SKÖTSEL & RÄTT stöder många skolor, vuxenutbildningscentra och hälsovårdscentra i Indien och Pakistan. Vi är glada och stolta över att vara en del av SKÖTSEL & RÄTT och viktigast av allt att hjälpa till att skapa bättre levnadsvillkor för de inblandade familjerna.